موسسه حسابداری و حسابرسی

مورد اعتماد شرکت های کوچک و بزرگ
مشاوره و انجام کلیه امور مالی، مالیات، حسابداری، حسابرسی و ثبت شرکت ها

جدیدترین مطالب وبلاگ

12 دی 1401

نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از شرکت‌های پیمانکاری

اظهارنظر مورخ ٩/ ٨/ ١۴٠١ دفتر حسابداری، درخصوص وصول و استرداد مالیاتی موضوع نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از شرکت‌های پیمانکاری منتشر شد.