اپلیکیشن موبایل ت مین اجتماعی من

اپلیکیشن موبایل تأمین اجتماعی من در نسخه جدید منتشر شد

/post-7

علی معیری گفت: در راستای ارائه خدمات غیرحضوری به مخاطبین این سازمان و با توجه به استقبال خوب بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان از اپلیکیشن “تأمین اجتماعی من”، نسخه ۵،۳،۱ این اپلیکیشن در دو نسخه Android و iOS پیاده‌سازی و منتشر شد.