تابستان 97

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان 1397

/post-6

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان ۱۳۹۷                                                                                          معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان ۹۷ می باشد.به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق قانون، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند